rune-kilebu-as

Om oss

Rune Kilebu AS er et holding-selskap, lokalisert på Skjæløy i Fredrikstad Kommune. Driften ble etablert av Rune Kilebu i 1992, og aksjeselskapet ble stiftet i 1996. Vår virksomhet består av utvikling og forvaltning av utvalgte eiendommer. Vi har siden 1990-tallet vært med på å gjennomføre en rekke eiendomsprosjekter og besitter i dag en betydelig portefølje av ferdig regulerte tomter og tomter under regulering. Vårt selskap gjør aktive investeringer i aksje- og råvaremarkedet, og vi har gjennom de siste 20 årene opparbeidet betydelig kompetanse innenfor våre utvalgte områder. 

Skjæløy Slipp AS

Eiendommen ble kjøpt i 2004 og har siden den tid gjennomgått en total forvandling. Marinaen fremstår i dag som en av Oslofjordens mest moderne båthavner.

Våre kontorer i maritime omgivelser

Vårt hovedkontor er lokalisert på Skjæløy Slipp og sto ferdig i 2014,  etter at båthavna var ferdig ombygget. 

Oslo: vi har i tillegg kontor i House of Oslo (VIA Vika), som huser et par kontorplasser i tillegg til flotte møteromsfasiliteter.

Selskapsnyheter

---