rune-kilebu-as

INVESTERINGER

Rune Kilebu AS er et spesialisert investeringsselskap som i tillegg til utvikling av eiendom, investerer i ulike selskaper og markeder.